Hoe kunnen we onze CO2-uitstoot en onze impact op het milieu beperken?

Beton bestaat uit (grove) granulaten, zand, water, cement, hulpstoffen en toevoegsels waarbij het cement verantwoordelijk is voor meer dan 80% van het totale CO2-profiel van beton. Het CO2-profiel van cement verlagen of alternatieven voor cement maken is echter nog niet zo eenvoudig.

Portlandcementklinker is het bestanddeel van cement dat de grote CO2-uitstoot veroorzaakt tijdens de productie.  Hoe minder klinker een cement bevat, hoe groter de milieuwinst voor het beton.

Een te extreem laag klinkergehalte, minder dan 25%, blijkt beton echter gevoelig te maken voor schade, met name in omgevingen waarin het beton is blootgesteld aan vocht of vorst- en dooiwisselingen.

Jaar CEM I 52,5 N LA CEM III/A 42,5 N LA CEM III/B 42,5 L LH/SR LA
2020 25% 72% 3%
2021 56% 43% 1%
procentueel verbruik van cement per productiejaar