Nieuwe Europese regelgeving met ref.: 305/2011/EU voor bouwproducten

Volgens Europese regelgeving moet bij iedere aankoop van een bouwproduct, onderhevig aan een geharmoniseerde Europese norm (dus voorzien van een CE-markering), een DoP-document (Decleration of Performance) worden verstrekt aan de consument, en dit zowel voor professionele als particuliere klanten.
Deze richtlijn zal vanaf 1 juli 2013 voor heel Europa in werking treden.

Op Europees niveau werd beslist om de prestatieverklaringen op een eenvoudige manier aan de klant te bezorgen. Zo heeft de consument toegang tot de DoP-gegevens via een URL (internetadres) of via een QR code (internetlink). De inlichtingen zullen verspreid worden via de leveringsbonnen en/of de productverpakkingen.

Bij ons staat de DoP genoteerd via een link op uw afhaal- of leverbon.

Voor meer informatie omtrent de DoP kunt u steeds contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Economie via hun website.