VOOR EEN DUURZAAM GECERTIFICEERD BETON

De Concrete Sustainability Council (CSC) ontwikkelde een internationaal toepasbaar certificatiesysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen specifiek voor bedrijven in de beton-, cement- en granulaten sector. Dit systeem geeft inzicht in de mate waarin deze bedrijven op een ecologische, sociale en economisch verantwoorde manier werken.

INHOUDELIJK

Betoncentrales en (prefab-)betonfabrieken kunnen worden gecertificeerd door CSC. De certificering is in essentie gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord inkopen in de betonsector en vindt plaats in vier categorieën:
– milieu
– sociale aspecten
– managementaspecten
– economie

De certificering heeft betrekking op de volledige toeleveringsketen, inclusief dus producenten van cement en granulaten. Ook voor cement- en granulatenproducenten is er een certificeringsprogramma.

Er zijn een aantal noodzakelijke voorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen, alvorens een CSC-certificaat kan worden afgegeven:

  • P1 Ethische en wettelijke naleving
  • P2 Respect voor de mensenrechten
  • P3 Respect voor rechten van inheemse volkeren (indien van toepassing)
  • P4 Nazicht milieu- en sociale impact van de bedrijfsvoering (aggregaten en cement)
  • P5 Traceerbaarheid van grondstoffen (beton)

VAN AKELYEN NV BEKROOND MET CSC GOLD CERTIFICAAT

Van Akelyen nv werd als eerste onafhankelijke familiale betoncentrale laureaat met een GOLD CSC-Certificaat (BREEAM) bekroond, wat momenteel in ons land het hoogst behaalde niveau is.

BREAAM

In februari 2018 is CSC erkend als een certificeringssysteem voor verantwoorde inkoop binnen de systhematiek van BREAAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). BREEAM is de oudste en meest gebruikte methode voor het beoordelen en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen en infrastructuur.

Na een grondige evaluatie door BREAAM is CSC geaccepteerd als een certificeringsschema voor verantwoorde inkoop. Dit geeft CSC-gecertificeerde bedrijven niet alleen een voordeel bij het leveren van projecten die op zoek zijn naar BREEAM-certificering. Het biedt ook projectontwikkelaars een extra optie om punten te verdienen onder dit krediet.

CSC is ook erkend door andere duurzame beoordelingssystemen, die in België minder courant zijn, zoals DGNB en ENVISION.

FIDO

De Federale Instelling voor Duurzame Ontwikkeling heeft CSC opgenomen in de Gids voor Duurzame Aankopen. Deze gids kunnen inkopers van diverse overheden gebruiken om de keuze bij duurzame inkopen te vergemakkelijken.

Dit is een belangrijke erkenning van de Belgische federale overheid voor CSC !