Op deze pagina wordt er antwoord gegeven op veelgestelde vragen, zowel praktische, logistieke, als technische vragen.

Hebt u nog een vraag die niet vermeld staat op deze pagina?  Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Voor gewone leveringen <50 m³ raden wij u aan om ten minste twee werkdagen op voorhand te bestellen.

Voor grotere leveringen en betonpompwerken is dit drie werkdagen of vroeger om een stipte levering te kunnen garanderen.

Van Akelyen nv rijdt zelf sinds 1/5/2018 op een zaterdagvoormiddag geen stortklaar beton meer uit.
De firma Heirman Vervoer bvba is al sinds jaren onze vaste & betrouwbare partner voor het leveren van stortklaar beton op zaterdag, zij helpen u hiermee graag verder.

Wij proberen altijd onze afspraken zo stipt mogelijk na te komen. Een goed voorbereide planning en communicatie van de werf is hiervoor echter noodzakelijk. U kan ons hierbij helpen door zo spoedig mogelijk uw bestelling door te geven met zo veel mogelijk correcte informatie over de werken (de wijze van storten, correcte vloeibaarheid, toegankelijkheid werf…)

Indien u om uitzonderlijke redenen niet op tijd kan bestellen, kan u contact op nemen met onze planning. Wij zullen al het mogelijke doen om u alsnog te kunnen helpen.

Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via 052/45 18 40, via fax 052 45 19 80 of mail beton@vanakelyen.be.
Gelieve bestellingen via fax en mail steeds telefonisch te bevestigen.

Standaardbeton wordt geleverd in vloeibaarheidsklasse S4 (slump 160-210 mm).

Voor sommige toepassingen of om het beton eenvoudiger te kunnen verwerken, kan het noodzakelijk zijn vloeibaarder beton te hebben.
We kunnen vloeibaarder beton(S5 slump > 220 mm) zonder kwaliteitsverlies leveren door bij de levering superplast toe te voegen.
Voor deze bewerking wordt een supplement aangerekend.

U geeft best al bij uw bestelling de gewenste vloeibaarheidsklasse van uw beton door. Wenst u vloeibaar beton, bestel dan op voorhand beton in S4 of S5.

Meng niet zelf standaard S3-beton met water om op de werf vloeibaarder beton te krijgen. Dit leidt onherroepelijk tot kwaliteitsproblemen en hierdoor vervalt de BENOR-garantie.

Water toevoegen aan beton leidt tot :

 • Vermindering van de druksterkte tot –20 %
 • Verhoging van de krimp en risico op scheurvorming
 • Vermindering van de duurzaamheid (bestandheid tegen vorst, regen,…)

Onze prijzen voor stortklaar beton zijn berekend op leveringen van 7,5 m³ of groter. Ook moet de werf bereikbaar zijn voor trekker-opleggercombinaties van 11 m³ (MTM 44 ton)
Indien u minder dan 7,5 m³ bestelt, wordt er per ontbrekende m³ een toeslag gerekend.
Deze toeslag kan ook gerekend worden op onvoorziene saldovrachten of op bestellingen met twee saldo’s < 7 m³.

Voorbeeld :

 • bestelling 4,5 m³ = (7,5m³-4m³) 3 x ontbrekende lading
 • bestelling 9 m³ met vaste mixers van 7,5 m³ =  (2×7,5 m³-9m³)  5 x ontbrekende lading
 • bestelling 9 m³ met oplegger van 10 m³ = geen ontbrekende lading

Onze betonmixers kunnen maximaal 6 meter (zijwaarts 5 meter) ver lossen met behulp van een losbuis.

Het einde van de buis rust op de grond. Er kan dus niet in de hoogte gelost worden en er kunnen geen verlengstukken aan de buis gekoppeld worden. De hoek van de buis zou immers te klein worden om het beton nog te laten lopen.
Ook om veiligheidsredenen (gewicht) kan er niet verder worden gelost.
Onze vrachtwagens moeten ook steeds een minimum afstand bewaren van uitgravingen.

Om het beton vlot door de buis te laten lopen, is het toevoegen van superplast verplicht.
Stabilisé en droog beton kan niet met een buis worden gelost. Deze mengsels kunnen net achter de vrachtwagen worden gestort.

Indien u verder wil lossen dan 6 meter of in de hoogte, kunt u steeds een beroep doen op onze betonpompen.

Lost u het beton per kruiwagen, houd er dan wel rekening mee dat er slechts 5 minuten/m³ is voorzien vanaf aankomst op de werf.

Voor het lossen van beton per kruiwagen, kan er bindingsvertrager aan het beton toegevoegd worden. (langere verwerkingstijd)

De lostijd wordt in functie van de extra ‘wachttijd mixer’ supplementair verrekend.

Al onze betonmixers hebben een vrije hoogte nodig van 4 meter.

Een 4-asser heeft een maximale lading van 7,5 m³ en weegt 32 ton. Het voertuig heeft een breedte van max. 3m en is ongeveer 9,5m lang.

Een oplegger heeft een maximale lading van 11 m³ en weegt 44 ton, heeft een breedte van max. 3m en is ongeveer 13,5m lang.

Hou steeds rekening met de draaicirkel van de vrachtwagens; om door een (poort)opening van 3,20 m breedte te kunnen rijden, moet de vrachtwagen zich loodrecht op de opening kunnen positioneren.
De vrachtwagens moeten ook steeds een minimum afstand bewaren van uitgravingen.

Indien er bij de bestelling geen specificaties worden opgegeven, veronderstellen wij dat de werf bereikbaar is voor onze grootste en zwaarste vrachtwagens (trekker-oplegger MTM 44 ton).

De klant is steeds verantwoordelijk voor een vlotte toegang tot de werf. Ondergrondse putten, riolering en zwakke ondergronden dienen steeds te worden gesignaliseerd of omheind.
In principe mogen onze chauffeurs niet op privé opritten rijden, in bepaalde gevallen kunnen wij hier een uitzondering opmaken.  In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan opritten, voetpaden, openbare weg… indien wij op verzoek van de klant een moeilijk te bereiken plaats moeten bereiken.
Vraag steeds op tijd signalisatie en/of parkeerverbod aan bij de openbare diensten.

Onze chauffeurs hebben ten alle tijden het recht om een onveilige losplaats te weigeren. Kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant.

Onze betonmixers dienen volledig gelost te worden op de werf. Indien de betonmixer teruggestuurd wordt met restbeton dienen wij deze te recycleren of te storten. Voor deze bewerking worden kosten aangerekend per m³ restbeton. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen recycleerbaar restbeton en niet-recycleerbaar restbeton (kleurstof, vezels, …)

Restbeton wordt in geen geval herbruikt omdat hierdoor de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd.

Ja, in sommige gevallen zijn staal-, kunststof- of glasvezels een volwaardig alternatief voor betonnetten. Vezelwapening kan als primaire wapening (ter vervanging van betonnetten) of als secundaire wapening (ter aanvulling van betonnetten) aangewend worden. Vezelwapening valt in sommige gevallen goedkoper uit dan traditionele wapening (bv geen extra handling bij plaatsing).

Toepassingen :

 • Funderingen
 • Druklagen op welving ( NIET op predallen of breedplaatvloeren)
 • Zwevende vloerplaten
 • Ondervloeren
 • Buitenvloeren
 • Kelderwanden

Voor elke toepassing zijn verschillende types beschikbaar. Meer info kan u verkrijgen bij onze medewerkers van de betoncentrale. Raadpleeg ook steeds uw architect of ingenieur.

Opgelet! Polypropyleenvezels vormen geen structurele wapening. PP-vezels dienen enkel om scheurvorming ten gevolge van krimp te voorkomen!

Standaard wordt het BTW-tarief van 21% toegepast.

Hierop zijn twee uitzonderingen :

 1. Medecontractant (verlegging van BTW) voor BTW-plichtigen: indien beton gepompt wordt door onze diensten.
 2. BTW-tarief 6 % (enkel toepasbaar bij particulieren) is enkel als het beton met een betonpomp of rechtstreeks in de bekisting gestort wordt, en als het gaat om een uitbreiding of renovatie van je woning (minstens tien jaar oud en die hoofdzakelijk voor privédoeleinden gebruikt wordt). Betonleveringen voor een tuinhuis of voor een losstaande garage vallen bijvoorbeeld niet onder die regeling. Ook als je het beton zelf met kruiwagens naar de losplaats brengt, blijft het btw-tarief van 21% van toepassing.
  Het is aan de klant om binnen de maand te reageren als er een foute vermelding op de factuur zou staan. Van Akelyen nv is niet aansprakelijk voor de foutieve toepassing van een verlaagd tarief als de woning niet aan een van de voorwaarden voldoet.
veelgestelde vragen