Wat zijn secundaire grondstoffen?

Een (grond-)stof die is herwonnen uit eerder toegepaste grondstoffen en/of een (grond)stof die na te zijn beschouwd als afvalstof door een behandeling of proces als grondstof kan worden gebruikt.

Recycling van eerder toegepaste grondstoffen

In beton worden steeds meer secundaire grondstoffen toegepast. Denk hierbij aan grondstoffen als poederkoolvliegas, betongranulaat en AEC-granulaat.

In alle gevallen betreft het stoffen die zijn herwonnen uit eerder toegepaste grondstoffen of stoffen die eerder als afvalstof werden beschouwd en na bewerking geschikt zijn als grondstof voor beton.

Deze grondstoffen worden ook wel alternatieve grondstoffen genoemd (alternatief voor de gebruikelijke -primaire- grondstoffen).

Voor het gebruik in beton moeten deze stoffen aan specifieke regelgeving voldoen en soms is de toepassing beperkt tot een bepaald maximaal vervangingspercentage om een verantwoord gebruik te waarborgen.

Door gebruik van alternatieve grondstoffen wordt de behoefte aan primair materiaal verminderd.

We kiezen er ook voor om het restbeton te laten verwerken door een erkend verwerker, waarvan we dit gebroken beton terug afnemen om terug in de productie van droogbeton brengen.

08/21 – 12/21 verbruik 4 maand (werkelijke waarde)
GEBROKEN BETON 1.557.687 kg