Van Akelyen nv beschikt over het nullozerstatuut. Bovendien vangt zij al het hemelwater en het water op het terrein op om te gebruiken bij de productie, het sanitair en het wassen van de vloot. Ook het waswater wordt hergebruikt (na filteren) voor de aanmaak van beton.

Van Akelyen nv doet er dus alles aan om haar waterverbruik zo veel mogelijk te minimaliseren. Er zijn momenteel geen andere mogelijkheden die nog ondernomen kunnen worden om het waterverbruik te verminderen. De doelstelling is dan ook om het huidige waterverbruik constant te houden.

08/21 – 08/22 waterverbruik
Gerecycleerd water 7.076.114 liter
Drinkwater 226.000 liter
Hemel- en grondwater 4.238.432 liter
Totaal 11.540.546 liter

Zo’n 60% van het water dat gebruikt wordt voor de aanmaak van stortbeton, is gerecycleerd water.