Dossier: Opstijgend vocht

Melaspan bekisting
30 november 2020
Let op voor overbelading!
15 april 2021
Melaspan bekisting
30 november 2020
Let op voor overbelading!
15 april 2021
Toon alles

Dossier: Opstijgend vocht

dryzone

Wie kent niet het muffe, onbehaaglijke en ongezonde binnenklimaat dat wordt veroorzaakt door vochtige muren in gebouwen?

Afbrokkelend pleisterwerk, zoutuitbloeiïngen, afbladderende verflagen en schimmelvorming zijn veelal de gevolgen van een jarenlang proces van opstijgend vocht in de muren. De getroffen gebouwen worden op termijn zo goed als onbewoonbaar of onbruikbaar.
Het is absoluut verkeerd om deze vormen van schade enkel met een nieuw laagje pleister en wat verf ‘cosmetisch’ te behandelen, want dan blijft men opgezadeld met een ongezond woonklimaat, hogere energiekosten en een hoop andere nadelen. Dit schadebeeld vraagt om een ingrijpende sanering, teneinde het volledige verval van het gebouw te voorkomen.

Het is een vaststaand feit dat de meeste oude gebouwen aangetast zijn door vocht, in één of andere vorm. Het behandelen van vochtproblemen is een absolute prioriteit, gezien zij de oorzaak zijn van de bouwfysische aftakeling van het gebouw, van een verminderd comfort en veelal van gezondheids-problemen van diverse aard.

Uit statistieken van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) blijkt dat minstens 31 % van de probleemgevallen bij gebouwen te maken hebben met vocht. Wanneer men enkel de oude gebouwen beschouwt, verhoogt dit percentage tot om en bij de 70 %. Bij de oorzaken van vochtproblemen in oude gebouwen vormt optrekkend vocht onmiskenbaar de hoofdmoot, zeker omdat de gebouwen destijds zonder horizontaal vochtscherm werden opgetrokken.

Bouwmaterialen die in contact staan met vochtige grond of water, nemen vocht en zouten op door capillariteit. De opgenomen hoeveelheid vocht hangt samen met de porositeit van het materiaal, de poriënverdeling en de drogingsmogelijkheden aan de oppervlakken. Maar altijd zijn er zouten aanwezig, in mindere of meerder mate, en de zouten zorgen voor de schade!

Het verschijnsel manifesteert zich bij traditioneel metselwerk dat in rechtstreeks contact staat met de grond, maar ook bij breuksteenmetselwerk of muren uit weinig poreus materiaal, zoals graniet. In het laatste geval migreert het vocht hoofdzakelijk via de voegen.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt staat er geen maximumhoogte op optrekkend vocht. Vocht kan zelfs in muren optrekken tot hoogtes van 2 m en meer, zeker bij dikke muren of wanneer de verdamping wordt geremd door één- of tweezijdige afdichting van de muren. De hoogte van het optrekkend vocht staat ook rechtstreeks in verhouding tot de dikte van de muur: hoe dikker de muur, hoe hoger het vocht kan optrekken. 

De aanwezigheid van bitumen, lambriseringen,  compacte cementpleisters of waterdichte folies in lood of aluminium verraad dikwijls een probleem van optrekkend vocht.

De oplossing: DRYZONE

Nadat DRYZONE is geïnjecteerd spreiden de actieve stoffen zich in de muur, waarna ze verduurzamen tot een waterafstotend hars.

De diffusie van DRYZONE duurt ongeveer drie weken, waardoor de actieve stof zich perfect gelijkmatig  kan verspreiden, tot in de kleinste capillairen die net het meeste optrekkend vocht transporteren.

Dryzone gebruikt het in de muur aanwezige vocht om zich te verspreiden in de muur. Even verduidelijken: wij plaatsen met DRYZONE behandelde snelbouwsteen in een schaal met doornat zand, waaraan dagelijks een hoeveelheid water wordt toegevoegd. Na een tweetal weken neemt ook het zand geen water meer op. Het zand is gehydrofobeerd, en dit door diffusie van DRYZONE vanuit de stenen in het natte zand! Zoals bijgaande foto illustreert worden water en zand niet meer vermengd en blijft het water bovenop het gehydrofobeerde zand staan! Het zand zelf blijft droog! Dit illustreert duidelijk dat bijvoorbeeld oude kalkmortels die geen binding meer vertonen perfect worden behandeld door DRYZONE.

Belangrijk is ook de ‘dampfase’ van DRYZONE die ervoor zorgt dat ook delen van de muur welke niet met het product in aanraking zijn gekomen waterafstotend worden! Dit is het gevolg van de dampdiffusie van de silanen.

Holtes in de muur worden dus probleemloos mee behandeld, waardoor DRYZONE kan worden gebruikt voor tweeschalige muren met puinopvulling, maar ook voor holle bouwstenen, en zelfs voor cellenbeton en silicaatsteen.

Deze ‘dubbele’ diffusie is uniek voor DRYZONE!

Direct online bestellen in onze webshop? Klik hier .

%d bloggers liken dit: