gevelsteen van akelyen
Prijslijsten
22 april 2016
Betonpomp
Technische fiches betonpompen
21 juni 2016
Toon alles

Invoering kilometerheffing

Invoering kilometerheffing vanaf 1 mei

Beste klant,

Zoals u wellicht al vernam, wordt er sinds 1 april een kilometerheffing toegepast op het vrachtvervoer. Alle vrachtwagens met een massa (MTM) >3.5 ton zijn hieraan onderworpen. De maatregel is van toepassing op de snelwegen en het merendeel van de gewestwegen.

De voorbije weken werd binnen onze firma bijgehouden, welke extra kost dit voor ons met zich meebrengt per rit en per vrachtwagen. Vandaaruit zijn we op zoek gegaan naar een eenvoudige manier om de kost hiervan op te nemen bij onze leveringen.

1. Kilometerheffing bij de leverigen van bouwmaterialen en stabilisé

Om het voor u als klant overzichtelijk en duidelijk te houden, zal er met een eenvoudig systeem worden gewerkt. Zo zal er bij elke levering van bouwmaterialen en stabilisé, afzonderlijk op de bon een kilometerheffing worden aangerekend, gebaseerd op zones.

Concreet zal onderstaande worden toegepast:

* ZONE 1 (0 tot 15 km) :    5 euro excl. btw

* ZONE 2 (16 tot 30 km):   7,5 euro excl. btw

* ZONE 3 (31 tot 45 km):   10 euro excl. btw

Voor leveringen over grotere afstanden of leveringen die per uur worden aangerekend (bv. verhuis van werfmaterialen) zal u de werkelijke kilometerheffing worden doorgerekend. Hiervoor zullen we ons baseren op de gegevens van Satellic (officiële instantie verantwoordelijk voor de tolheffing  – www.satellic.be).

De kilometerheffing zal dus worden toegepast op alle leveringen. Er wordt immers op alle materialen die door onze leveranciers worden aangevoerd of door onze eigen chauffeurs worden afgehaald, steeds een kilometerheffing aangerekend.

2. Kilometerheffing bij de leveringen van beton

De invoering van de kilometerheffing heeft uiteraard ook een invloed op de grondstofprijzen van beton. De aanvoerkosten naar onze centrale zijn gestegen.

Hierdoor zal er op de productgroepen “stortklaar beton” en “hydraulisch gebonden mengsels” een prijsstijging worden toegepast van 2 à 3% op de basisprijzen naargelang het type beton.

De uiteindelijke prijs geleverd zal, indien er tolwegen op de route naar de werf liggen, ook een extra leveringssupplement bevatten.

Om uw exacte prijzen per werf te bepalen, stuurt u een mailtje naar beton@vanakelyen.be of belt u naar 052 45 85 15, waar we u graag verder helpen met uw specifieke vragen.
We hielden ons er aan u hierover duidelijk te informeren en hopen alvast op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

 

Miguel Beirens       Thierry Beirens
Bestuurder             Bestuurder